Diagnostyka w OrthoVision

Diagnostyka w OrthoVisionW Centrum OrthoVision leczenie każdego pacjenta rozpoczyna się od ustalenia dokładnego planu leczenia przez indywidualnie przydzielanego lekarza prowadzącego,
który na stałe zajmuje się pacjentem. Jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie ustalania planu leczenia pacjent jest konsultowany przez innych lekarzy specjalizujących się w odpowiednich dziedzinach stomatologii: stomatologii zachowawczej, endodoncji, protetyki, chirurgii, pedodoncji, periodontologii oraz ortodoncji. Dzięki wąskiej specjalizacji nasi fachowcy mają możliwość nieustannie podwyższać stopień swoich umiejętności i kwalifikacji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami stomatologii europejskiej i światowej.

Podstawą efektywnego leczenia jest również jak najlepsza diagnostyka wizualna. W naszym centrum ortodontyczno- stomatologicznym posługujemy się radiowizjografią czyli rentgenem cyfrowym o zminimalizowanej dawce promieniowania. Umożliwia to wykonanie wielu zdjęć bez ryzyka nadmiernego napromieniowania. Wszystkie stanowiska pracy wyposażone są w duże monitory ciekłokrystaliczne i kamery wewnątrzustne, na których możecie Państwo (jeżeli tylko chcecie) obserwować stan swojego uzębienia oraz wykonywany zabieg.