Nasze prace medyczne:

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pracami i osiągnięciami medycznymi w dziedzinie stomatologii.

Przypadek 1:

Lek. Prowadzący: Lek. Stom. Magdalena Michałkowska

Stan przed leczeniem

Stan przed leczeniem. Widoczne dwa prawe kanały nieprzeleczone prawidłowo, lewe kanały nie zostały przeleczone w ogóle. Nieszczelne wypełnienie (plomba) z nawisem.

Stan po prawidłowym, ponownym przeleczeniu kanałowym.

Stan po prawidłowym, ponownym przeleczeniu kanałowym. Widoczne wypełnione prawidłowo (do końca) cztery kanały. Wykonano również nowe , szczelne wypełnienie (plombę) idealnie komponujące się z zarysem zęba.

Stan po wypełnieniu kanałów.

Stan po wypełnieniu kanałów. Widoczny znaczny ubytek zęba.

Stan po założeniu nowego wypełnienia.

Stan po założeniu nowego wypełnienia. Anatomiczna odbudowa zęba (wymodelowane bruzdy i guzki), pozwala na odtworzenie prawidłowej funkcji zęba.

Przypadek 2:

Lek. Prowadzący: Lek. Stom. Magdalena Michałkowska

Ząb nr 24 z opracowanym ubytkiem na stronach stycznych i powierzchni żującej.

Ząb nr 24 z opracowanym ubytkiem na stronach stycznych i powierzchni żującej.

Ząb po założeniu wypełnienia.

Ząb po założeniu wypełnienia.

Przypadek 3:

Lek. Prowadzący: Lek. Stom. Magdalena Michałkowska

Zęby nr 11, 21, 22 po usunięciu starych wypełnień i opracowaniu ubytków.

Zęby nr 11, 21, 22 po usunięciu starych wypełnień i opracowaniu ubytków.

Zęby nr 11, 21, 22 po odbudowie odtwarzającej estetykę uśmiechu.

Zęby nr 11, 21, 22 po odbudowie odtwarzającej estetykę uśmiechu.