Nasi lekarze specjaliści:

W naszym Centrum Ortodontyczno-Stomatologicznym do Państwa dyspozycji są najlepsi lekarze specjaliści w dziedzinach profilaktyki, diagnostyki, stomatologii estetycznej, protetyki, chirurgii stomatologicznej, implantologii, endodoncji (leczenie kanałowe), periodontologii i pedodoncji czyli stomatologii dziecięcej.

Poszczególne etapy leczenia są wykonywane przez lekarzy specjalistów z danej dziedziny stomatologii, pod nadzorem lekarza prowadzącego. Postęp w nowoczesnych technikach leczenia i materiałach stomatologicznych jest olbrzymi. Nasz zespół lekarzy opiekujących się Państwem w OrthoVision to specjaliści danej dziedziny stomatologii, nieustannie kształcący się i doskonalący posiadane umiejętności.

 Lekarze w Centrum OrthoVision:

 

Dr n. med. Teresa Munir

Specjalista II st. ortodonta

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Od 1997 – 2006 r. była adiunktem w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Autorka wielu publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Główne zaineresowania ortodontyczne: leczenie wad rozwojowych twarzy (rozszczepy), leczenie pacjentów operacyjnych, zastosowanie maski twarzowej. Jako pierwsza w Warszawie zaczęła stosować innowacyjną metodę leczenia ortodontycznego niewidzialnymi aparatami Clear Aligner. Jest jedynym autoryzowanym przedstawicielem tej metody w stolicy.

Lek. dent. Magdalena Pieniążek

Specjalista II st. Ortodonta
Specjalista I st. Stomatologii ogólnej

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Do 2004r była asystentem w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Autorka wielu publikacji naukowych, współtłumacz artykułów i książek o tematyce ortodontycznej. Stale doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w zjazdach i kursach ortodontycznych w Polsce i zagranicą.

Lek. dent. Agnieszka Mazurek

Endodoncja, stomatologia zachowawcza, protetyka, medycyna estetyczna.

Absolwentka Oddziału Stomatologicznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Tam właśnie swoje zamiłowania naukowe rozwijała w ramach działalności w Kołach Naukowych, a także podczas licznych kursów. Za jeden z ważniejszych elementów swojej pracy uważa stworzenie spokojnej, bezstresowej atmosfery. Stomatologia jest dla niej ciągłym wyzwaniem mobilizującym do dalszego kształcenia. Stale podnosi swoje kwalifikacje szczególnie w dziedzinach związanych ze stomatologią estetyczną, protetyką i endodoncją.

Lek. dent. Magdalena Michałkowska

Protetyk, implantoprotetyk, stomatologia estetyczna

Protetyk, implantoprotetyk, stomatologia estetyczna

Absolwentka Akademii Medycznej w Szczecinie. Już na studiach zaczęła rozwijać swoją pasję związaną ze stomatologią odtwórczą. Stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności praktyczne w kierunku stomatologii estetycznej, protetyki i implantoprotetyki uczestnicząc w licznych konferencjach i kursach praktycznych w kraju i zagranicą. W swojej pracy dąży do rekonstrukcji prawidłowej funkcji układu stomatognatycznego, odtworzenia perfekcyjnego efektu wizualnego, kształtu, koloru zębów, przywracając pacjentom piękny uśmiech. Praca to jednocześnie jej hobby.

Lek. dent. Piotr Gutowski

Specjalista chirurgii stomatologicznej, implantologia, endodoncja

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2010 rozpoczął studia doktoranckie. Jest asystentem w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Uczestnik i prelegent międzynarodowych konferencji i szkoleń. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.